Přihlašování

V současné době je naplánován pouze anglický běh, přihlašování na něj proběhne prostřednictvím anglické verze webu.

Kapacita hry je 36 míst, z toho 18 pro followery a 18 pro leadery. Přihlašování  bude probíhat v párech, ve kterých budete následně hrát svá Alterega (viz sekce O Hře nebo GD Dokument). Páry jsou pro hru velice důležité – prakticky se pak musí skládat z jednoho followera a jednoho leadera (bez ohledu na pohlaví). Z hlediska hry pak budete spolu v párech docela hodně hrát a tančit (ale zdaleka ne výhradně), ale především spolu budete opravdu hodně trávit čas ve workshopech. To, s kým budete ve dvojici, vám hodně ovlivní dojem ze hry, a my proto doporučujeme, abyste se přihlásili s někým, s kým se vám ověřeně dobře hraje – kamarádem, partnerem, prostě někým, s kým jste si blízcí.

Přihlašování bude probíhat v rámci čtrnáctidenního intervalu, ve kterém mají všechny došlé přihlášky stejnou váhu. Přihlášku vyplňuje každý sám a je nutné, abychom na konci intervalu měli přihlášku od obou členů dvojice – pokud tomu tak nebude, dvojice se nepočítá jako přihlášená.

Po skončení intervalu potvrdíme přihlášeným jejich účast na hře. Pokud bude o hru větší zájem, než je její kapacita, vyhrazujeme si právo výběru účastníků a to na základě kombinace losu a svobodné úvahy, kdy hlavním kritériem je, aby hra co nejlépe fungovala.

Následně vás požádáme o uhrazení poplatku dle zvoleného balíčku (viz Praktické nebo GD Dokument).