O Hře

Larp Valley of Shadow je zasazený v prostředí noirové věznice a zkoumá témata jako je beznaděj, kruh násilí, bezmoc – ale i láska, odpuštění a milost. Hráči ztvární členy mafiánské rodiny, kteří se tak trochu vlastní chybou a tak trochu cizím přičiněním dostali do situace, ze které není východiska. Společně se svým největším nepřítelem, kterého každý ve hře má, si pak projdou trnitou cestou plnou obviňování, násilí, viny… a na konci, možná, i nějakého odpuštění?

V noci potom vězení utichá a postavy se vrací do svých cel, snít o lepším životě, ve kterém se vyhnuly své největší chybě a nezvolily si nenávist. Snové scény v rytmu blues budou vyprávět výrazně lehčeji laděný příběh zlatých dětí v éře jazzu a jejich osudových lásek.

Hra nebude jasně členěná na scény veselé a smutné – i ve snových scénách se najde smutek a hněv a i ve vězení se objeví okamžiky štěstí. Naladění vězeňské hry ale bude jasně směřovat spíše do melancholické nálady, zatímco snové scény by si vždy měly uchovat jistou energii a bezstarostnost.

Podrobné informace o game design hry najdete v tomto dokumentu: GD Dokument.

Zde vám představíme pouze základní stavební kameny hry.

Dva příběhy

Jak vyplývá již z výše uvedeného ve hře se budou vlastně odehrávat dva příběhy, kdy každý z nich bude mít vlastní dějový oblouk. První je skutečný příběh jednotlivých postav, skládající se ze zásadních scén z jejich života. Tento příběh bude hrán larpově-divadelním způsobem a je o beznaději a hodnocení vlastního života. Jednotlivé scény ze života postav však budou prokládány scénami tančenými, které budou vyprávět snový příběh – příběh naděje a štěstí, o kterém sní postavy, zatímco čekají na smrt. Příběh o lásce, radosti, a prostém štěstí v téměř bezstarostném životě. Tyto dva příběhy a scény, ze kterých se budou skládat, budou zdůrazňovat kontrast mezi tím, co je, a tím, co mohlo být

Otevřený scénosled

Hra bude mít předem jasně určenou kostru hraného i tanečního příběhu ve formě klíčových scén, které hráči odehrají. Tyto klíčové scény budou mít stanovený obecný rámec děje pro postavy a tak budou vytvářet jejich dramatický oblouk – nejzásadnější momenty života postav. Obsah pro tyto scény pak hráči budou tvořit v rámci kokreativních workshopů.

Spolutvorba

Jak vyplývá z výše uvedeného, celá hra bude do velké míry spoluvytvářena hráči. Hráči dostanou archetypy postav, které budou následně prostřednictvím vedených workshopů rozvíjet a vytvářet jim jak pozadí, tak její příběh.

Tvorby postavy a jejího příběhu se pak budou alterega vždycky účastnit společně a budou často spolupracovat se svým osudovým párem.

Alter-ega a Osudové páry

Každá postava je ve hře ztvárněna dvěma hráči (tito dva hráči se hlásí společně ve dvojici, přičemž jeden z nich musí v tanci vést a druhý následovat). Tato dvě alterega se navzájem vnímají jako nejlepší přátelé a každý z nich má ve hře svůj vlastní protějšek, ale jejich příběh a pozice v ději je stejná. Sdílí spolu jméno i osud. Rozhovor těchto dvou altereg je tak v podstatě interním monologem jedné postavy a hráči jej mohou využít jak v hraných tak v tančených scénách v podstatě kdykoliv.

V rámci workshopů pak hráči vytvoří dvojice postav (tedy čtveřice hráčů) – tzv. osudové páry. Ve skutečném příběhu se postavy v tomto páru navzájem hluboce nenávidí, ale ve snovém příběhu se milují.

Blues

Část obsahu ve hře bude vyjadřovaná prostřednictvím původního Amerického blues. Od hráčů ale nijak neočekáváme znalost bluesu – naopak, v rámci workshopů vás tenhle tanec ve formě, kterou budeme používat pro naši hru, od základů naučíme.

Blues je zemitý, uvolněný, rytmický tanec tančený nejčastěji na klasické černošské bluesové písně. Spíš než na složité kroky a krkolomné figury je blues zaměřený na kontakt, naslouchání partnerovi, improvizaci a práci s rytmem a hudbou. Je to tanec, který je jednoduché začít – pokud umíte udělat krok a přenést váhu, znáte celý základní krok bluesu. Lze ho tančit v každém věku a není náročný na fyzickou kondici. V jeho základu stojí bluesový puls a princip lead a follow jako rovnocenné komunikace mezi partnery.

Blues je také tanec, který je hodně sociální – střídají se v něm partneři, v páru se často i prohazují taneční role, každý může tančit s každým, a nejlepší ze všeho je vidět, co ostatní umí předvést.